Par FIVA Pasaules motociklu ralliju Latvijā 2013. gadā.

 Par FIVA Pasaules motociklu ralliju Latvijā 2013. gadā. 

  2013. gadā „Kurzemes riņķim” aprit 10 gadi. Par šo laiku organizēti 7 starptautiski  pasākumi ar šo nosaukumu.  

  Šim rallijam tika jau no paša sākuma izstrādāts savs logo, savs stils, savi pamatprincipi un formāts un dalībnieki pie šī rallija standartiem un prasībām pakāpeniski pierada un zināja, ko no šī pasākuma var sagaidīt, jo tam piemita zināma atkārtojamība un tanī pat laikā katru nākošo reizi kaut kas jauns. Te būtu jārunā par sava veida starptautiska pasākuma Latvijas brenda izveidi, kuru gan pašmāju, gan ārzemju dalībnieki ir iecienījuši, un cauri šim gadu desmitam šis pasākums ir izlolots un noslīpēts kā Baltijas dzintars. Ir gūtas vērtīgas atziņas, atlasīti uzticami entuziasti, kuri ir spējīgi šo pasākumu iznest uz saviem pleciem. 

Kurzemes riņķa” labā slava no gada uz gadu izplatījās pasaulē dažādu neatkarīgu žurnālistu un ārvalstu dalībnieku rakstos motociklu žurnālos, un šī ziņa nonāca FIVAs Motociklu komisijas locekļu ausīs. Tā kā FIVAs Pasaules motociklu rallijs jau ir rīkots daudzās Rietumeiropas valstīs, tādās kā Zviedrijā, Čehijā, Slovēnijā, Grieķijā, Šveicē, Vācijā, Spānijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Itālijā un vēl citās, tad FIVAs motociklu komisijai radās doma, ka vajadzētu šo pasākumu sarīkot Latvijā, lai smeltos eksotiku. Kas gan var būt vēl eksotiskāks pasaules motociklistiem par Kurzemes pilīm, Baltijas jūras piekrastes skaisto dabu un cilvēku viesmīlību? Kurzemes riņķis ar savu izstrādāto un pārbaudīto formulu izrādījās ļoti atbilstošs. Ne velti šo formulu jau vairāku gadu garumā ir pārbaudījuši daudzi mūsu dalībnieki, no kuriem 60% mēdza atgriezties uz nākošā gada „Kurzemes riņķi”.  

     Tas tiešām ir izveidojies par ralliju, kas ir citādāks kā citi. „A Rally with a Difference” – tā teikuši angļi. Protams, mūsu pašmāju skeptiķiem, it sevišķi tiem, kuri neizprot šī pasākuma būtību, jo nav tajā vai līdzīgos pasākumos ārzemēs piedalījušies un nezin, kas ir laba pasākuma organizācija, disciplīna, līdzbiedru cieņa un respekts, tas liekas pārāk disciplinēts, elitārs un dārgs.  

  Kas tad šajā pasākumā ir citādāks, ar ko tas atšķiras no citiem Latvijas AAK kluba un citu valstu klubu rīkotajiem pasākumiem?  

  Vispirms tā ir unikāla atmosfēra, tas ir labs personisks kontakts ar katru dalībnieku, neatkarīgi no viņa izcelsmes valsts no pirmās kontaktēšanās reizes. Uz visiem jautājumiem, e-pastiem un vēstulēm jau gadu pirms paša pasākuma tiek atbildēts 1 stundas vai vēlākais 1 dienas laikā! Dalībnieki sajūt, ka viņi šeit tiek gaidīti, ka mums nav vienaldzīgas viņu problēmas un jautājumi. Šī pasākuma mājas lapa angļu valodā tiek ar mīlestību kopta un pienācīgi uzraudzīta, lai sniegtu interesentiem savlaicīgu un pilnvērtīgu informāciju. „Kurzemes riņķa” mājas lapa veic ne tikai paša seno motociklu pasākuma, bet arī Latvijas tēla popularizēšanu visā pasaulē.  

 Otra būtiska atšķirība ir savlaicīga plānošana vismaz 1 gadu iepriekš, jo šīsdienas apstākļos pat nelielu starptautisku pasākumu nevar izveidot dažu mēnešu laikā kaut vai tādēļ, ka informācijai dažādu valstu motociklu žurnālos un internetā jāparādās pirms Ziemassvētkiem, lai cilvēki varētu ieplānot atvaļinājumus. Lai žurnālā nodrukātu reklāmu vai afišu uz Ziemassvētkiem, tai jābūt izstrādātai, datumiem un programmai saskaņotai jau septembra beigās, ja pasākums ir nākošā gada jūlijā. Informācija „Kurzemes riņķa” mājas lapā par nākošo pasākumu parasti parādās jau vismaz 1 gadu iepriekš.  

 Treškārt, tā ir Kurzemes labā aura, sakoptība, skaistā daba, dažādo piļu un viesnīcu un kafejnīcu cilvēku pretimnākšana un labā griba.

 

 

     Ceturtkārt, „Kurzemes riņķis” atšķiras ar savu mūzikas programmu – mums ir vismaz 4 dažādu mūzikas žanru koncerti 4 dienās! Labākā mūzika, kādu ir iespējams sameklēt un piemērot attiecīgajai videi, pilij vai darbībai. Nevis viens gadījuma rakstura koncerts, lai skaitītos, ka tāds ir bijis...

 

     Piektkārt – tā kā „mīlestība iet caur vēderu”, tad liela uzmanība tiek veltīta pasākuma maltītēm. Ēdienkartes 9 ēdienreizēm tiek iepriekš saskaņotas,  tiek plānots tikai siltais ēdiens, jo motociklu rallijam ir sava specifika ar iespējamu liedēšanos, vējainu laiku un nogurumu, braucot ar senajiem motocikliem bez amortizācijas, tādēļ galdā tiek likts silts, kalorijām bagāts un garšīgs ēdiens.

 

 

     Sestkārt – „Kurzemes riņķis” ir tūrisma pasākums, kur dažādu valstu dalībnieki atbrauc relaksēties, jo nav jālauza galva par to, kur un cikos jābrauc, jāstudē karte vai jāprasa ceļš vietējiem iedzīvotājiem. Par maršrutu, ēdienreižu laikiem, motociklu parkošanās vietām un kārtību atbild katrai nelielai dalībnieku grupai (līdz 10 motocikliem) piestiprinātie košās vestēs tērpti divi izpalīgi, kuri parasti brauc ar moderniem jaudīgiem motocikliem – viens grupas priekšgalā, otrs aizmugurē. Šis ir arī drošs veids, kā izvairīties no pārlieku garām motociklu kolonnām uz šaurajiem lauku ceļiem, kas apgrūtina šo grupu apdzīšanu citiem transporta līdzekļiem un sarežģī pārvietošanos.

 

     Septītkārt  – „Kurzemes riņķis” jau labu laiku ticis rīkots vispirms izdomājot vietu, kur notiks grupas foto sesija. Ap šo fotografēšanās vietu tiek veidots pats pasākums, nevis otrādi. Grupas fotografēšanās vai motociklu nostādīšana pie kādas vēsturiskas vietas vai pils var aizņemt veselu stundu, taču rezultāts ir ievērības cienīgs, un tas ir arī sava veida pasākuma simbols, mirkļa fiksācija kādā no Latvijas ievērojamākajām vietām. Tādas mums līdz šim ir bijušas -- Kurzemes Šveice – Abavas senleja, Kolkas rags, Rundāles pils, Bauskas pils. Šogad pasaules motociklu rallijā tā būs Jelgavas pils savā 275 gadu jubilejā! Jelgavas pils ir arī lielākā universitātes ēka Baltijā. Grupas fotogrāfiju paredzēts veidot pils iekšējā pagalmā. „Kurzemes riņķim” ir savi uzticami fotogrāfi, kuri nemitīgi pilnveido savas iemaņas, un rezultāti pārsteidz pat ārzemniekus! 

 

     Visbeidzot šos pasākumus esam līdz šim veltījuši mūsu skaistajai zemei -- Latvijai, tās tēla un atpazīstamības veicināšanai plašajā pasaulē. Latvija var! Mēs varam!

 

     FIVA Pasaules Motociklu rallijs nebūs lēts, jo 4 dienās bez 500 km rallija vēl jāveic 140 km pārbraucieni uz un no starta/finiša vietām, jāapmeklē 6 pilis, jānoklausās 4 koncerti, jānotiesā 9 maltītes, jāiet vēlu gulēt un agri jāceļas. Tas nebūs viegls rallijs, drīzāk gan kā maratona skrējiens ar senajiem motocikliem pa mūsu valsts grumbuļainām šosejām! Tādēļ tam izvēlēts nosaukums – Izturības brauciens. Road Reliability Trial.

 

     Gan „Kurzemes Riņķis” līdz šim, gan FIVA pasaules motociklu rallijs ir domāts tikai klubu biedriem, nevis indivīdiem - vienpatņiem, lai „nolaistu tvaiku” vai padižotos. Pasaulē jau daudzus gadus eksistē iekopta seno automobiļu un motociklu entuziastu klubu kultūra, uzvedības normas un ētikas kodeksi, kas domāti klubu biedru un sabiedrības saskarsmes pasākumu regulēšanai. Klubi ar savu vidi, pasākumiem un noteikumiem parasti uztur garu, veido un audzina savus biedrus, tādēļ klubu biedri pasākumos parasti uzvedas adekvāti...

 

      Jāpiezīmē, ka FIVA pasaules motociklu rallijs tiek rīkots stingrā saskaņā ar FIVAs Pasākumu kodeksu (FIVA Events Code), pēc kura pasākuma darba valoda drīkst būt angļu vai franču. Tādēļ visa pasākuma dokumentācija, izņemot programmu ir angļu valodā.

 

      FIVA Pasaules Motociklu rallijs Latvijā ir FIVA  A - kategorijas rallijs – tas ir visaugstākās kategorijas rallijs, kāds līdz šim Latvijā ir jebkad organizēts. FIVAs A -kategorijas rallijus uzrauga FIVAs norīkots stjuarts (FIVA Steward). Stjuarts ir novērotājs, kurš rūpējas, lai tiktu ievērots pasākuma nolikums, FIVAs Pasākumu kodekss, lai netiktu pārkāptas dalībnieku tiesības, lai netiktu kompromitēta FIVAs reputācija vai tās mērķi. FIVA A-kategorijas rallija stjuartam ceļa un uzturēšanās izdevumus saskaņā ar FIVA Pasākumu kodeksu sedz FIVAs rallija organizētājs klubs. Klubs arī sedz rallija kalendārā ievietošanas vienreizējo maksu. Šie divi maksājumi ir augsta prestiža rallija neatņemama sastāvdaļa, tā ir maksa par attiecīgās valsts rīkotāja kluba iespēju „spēlēt” augstākajā seno spēkratu klubu līgā, kur uz vienlīdzīgiem noteikumiem piedalās visas pasaules mazu un lielu valstu klubi.

 

      „Kurzemes riņķa” iepriekšējos 7 rallijus organizēja aģents SIA RAMOTO, iesaistot savus darbiniekus, viņu ģimenes locekļus, domubiedrus un AAK Motosekcijas biedrus vienotā komandā. Arī šī gada FIVA Pasaules motociklu ralliju Latvijā rīkos aģents -- SIA RAMOTO saskaņā ar savstarpējo sadarbības līgumu starp AAK un SIA RAMOTO, kas tika noslēgts 2012. gada nogalē. SIA RAMOTO 2012. gada nogalē apritēja 20 gadi.

 

     Latvija ir kompakta valsts, un Kurzemē viesnīcas lielākoties izvietotas lielākajās pilsētās, tādēļ arī dienas nobraukumi plānoti no 180 km līdz 230 km. Rietumeiropā šādi dienas nobraukumi nav iespējami lielās satiksmes intensitātes un drošības dēļ.

 

 

     Uz janvāra vidu savu vēlēšanos piedalīties FIVA Pasaules rallijā Latvijā bija jau pieteikuši dalībnieki ar motocikliem no 13 valstīm, tai skaitā arī dalībnieki no Latvijas  AAK Seno motociklu sekcijas. Šim FIVA pasaules motociklu rallijam, tāpat kā iepriekšējiem rallijiem būs liela starptautiska rezonanse tādēļ būtu lūgums AAK Moto sekcijas aktīvajiem un pieredzējušajiem biedriem padomāt par savām iespējām palīdzēt pie pasākuma organizēšanas.

 

 

      Šī gada rallijam Latvijā dalībnieku skaits ierobežots līdz 80 motocikliem, galvenokārt viesnīcu, ēdināšanas un loģistikas apsvērumu dēļ. Rēķinoties ar lielo ārvalstu dalībnieku interesi par mūsu ralliju, vairāk kā 5 dalībniekus (~ 6%) no Latvijas nemaz nebūtu korekti šajā pasākumā pieņemt, jo tas vairs neatbilstu viesmīlības principiem. Vairāk par 80 dalībniekiem mēs arī nevaram  uzņemt, lai nekompromitētu „Kurzemes riņķa” standartus un pārmērīgi nesarežģītu  dzīvi organizatoriem... To jau var izprast tikai tie, kas ar starptautisku pasākumu organizēšanu nodarbojušies padziļināti...

 

       Nav jau nekāds noslēpums, ka Latvijā saglabājušies maz īstenu seno motociklu entuziastu un vēl mazāk attiecīgi saglabātu vai labi restaurētu seno motociklu, kas būtu spējīgi nobraukt šos 500 + kilometrus 3 dienu rallijā bez tehniskām ķibelēm. Maz mums ir arī tādu seno motociklu entuziastu, kuriem ir pieredze, zināšanas un atbildības sajūta starptautisku pasākumu organizēšanā. Mēs esam tik, cik mēs esam! Mūsu kluba seno automobiļu entuziasti šī pasākuma rīkošanā dažādu iemeslu dēļ diemžēl mums palīdzēt nespēj! Tā nav viņu interešu sfēra un mēs nevaram no viņiem prasīt motociklistu domāšanu... 

 

 

       Tā jau ir ne tikai mūsu kluba problēma, bet vispasaules, ka braukt gribētāju un patērētāju klubos parasti ir vairāk par pasākumu organizatoriem... Par laimi mūsu kluba šī gada centrālo pasākumu palīdzēs organizēt citu moderno motociklu klubu entuziasti, kas ar saviem motocikliem operatīvi izpildīs izpalīgu funkcijas, rūpējoties par nelielām dalībnieku grupām. Rallija palīgdienestu automobiļu skaitu paredzēts samazināt līdz minimumam, lai neradītu sastrēguma draudus. Tādēļ akcents tiek likts uz izpalīgiem ar moderniem solo motocikliem. Dažādu iemeslu dēļ policijas eskortu nemaz neesam paredzējuši izmantot.

 

       Mēs klubos bieži vien domājam, ka mēs visu jau zinām, taču, kad lietas notiek, mēs „iebraucam atkal auzās” un turpinām „kāpt uz tiem pašiem grābekļiem”, uz kuriem kāpjam jau daudzus gadus...

 

      Latvijas AAK ir radusies vienreizēja iespēja organizēt unikālu A-kategorijas starptautisku pasākumu, uz kuru lielvalstis jau gadiem iepriekš „stāv rindā”. Tad nu vajadzētu šo izdevību izmantot godam un „nenopūdelēt”! Varbūt gūtās mācības noderēs vēlāk, organizējot starptautisku A – kategorijas seno automobiļu ralliju Latvijā?!

 

      Ar to tad arī „Kurzemes Riņķis” atšķiras no citiem pasākumiem... Centīsimies organizēt FIVA Pasaules motociklu ralliju Latvijā pēc labākajām „Kurzemes Riņķa” un Latvijas tradīcijām!

 

 

     Atliksim malā kaut uz brīdi savas ambīcijas, sīkās ķildas un intrigas lielāka mērķa labā!

 

     Lai mums visiem veicas! 

 


Last Updated on Friday, 23 June 2017 10:03
 
               www.ramoto.lv